Een Stukje Webgebeuren
(een heel klein stukje)

Voor als men vragen, c.q. behoeft, heeft inzake online presentie, i.e. een webaanwezigheid.


info: